เทคโนโลยี

พิชิตคู่แข่งได้ไม่ยาก ด้วยกลยุทธ์วิจัยตลาดที่ชาญฉลาด

0

ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง การเข้าใจกลไกของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ การวิจัยตลาดจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจสถานการณ์ ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และสร้างกลยุทธ์ที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง สำหรับนักการตลาดมือใหม่ ในบทความนี้จะมานำเสนอขั้นตอนการทำวิจัยตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง ได้ดียิ่งขึ้น

 1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ก่อนเริ่ม คุณต้องตอบคำถามสำคัญว่าต้องการข้อมูลอะไร ต้องการวิเคราะห์ด้านไหน ตัวอย่างเป้าหมาย เช่น

 • วิเคราะห์ขนาดตลาดและส่วนแบ่งการตลาด
 • ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของคู่แข่ง
 • ทดสอบความน่าสนใจของสินค้าหรือบริการใหม่

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้คุณออกแบบวิธีการวิจัย เลือกเครื่องมือ และเก็บข้อมูลได้ตรงประเด็น

 1. เลือกวิธีการวิจัย

วิธีการวิจัยตลาดมีหลากหลาย นักการตลาดสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเป้าหมาย งบประมาณและระยะเวลาได้ เช่น

 • การวิจัยเชิงปริมาณ: เก็บข้อมูลเชิงตัวเลข วิเคราะห์สถิติ ตัวอย่าง เช่น การสำรวจ การทำโพล
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ: เก็บข้อมูลเชิงลึก เข้าใจความคิด ความรู้สึก ตัวอย่าง เช่น การสัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา
 1. ออกแบบเครื่องมือ

ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม คู่มือสัมภาษณ์ ควรออกแบบให้เข้าใจง่าย ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน

 1. เก็บข้อมูล

ขั้นตอนสำคัญในการทำวิจัยตลาดคือ การเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 1. วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ตีความผลลัพธ์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย

 1. นำผลวิจัยไปใช้

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า/บริการ การจัดทำกลยุทธ์ และแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

 • ธุรกิจร้านอาหารต้องการทราบว่าลูกค้าต้องการอาหารประเภทไหน จึงทำการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าต้องการอาหารไทย รสชาติจัดจ้าน ราคาประหยัด ธุรกิจจึงปรับเมนูอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ธุรกิจเครื่องสำอางต้องการทราบว่าคู่แข่งมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร จึงทำการวิเคราะห์คู่แข่ง ผลการวิจัยพบว่าคู่แข่งเน้นกลยุทธ์ Influencer Marketing ธุรกิจจึงปรับกลยุทธ์ของตัวเอง เน้นการใช้ Influencer Marketing เช่นกัน

ประโยชน์ของการวิจัยตลาด

 • เข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และตลาด
 • ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงจุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

การวิจัยตลาด เปรียบเสมือนอาวุธลับ ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจตลาด ลูกค้า และคู่แข่งและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจพิชิตคู่แข่งได้ไม่ยาก นักธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาด ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนยาวนาน

เมื่อเกิดอาการชักในทารก พ่อแม่ต้องทำยังไง?

Previous article

ประกันครอบคลุมทุกโรค: คุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียวจริงหรือไม่?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.